Denne siden vil jeg legge ut informasjon om ulike fenomen og funn en vil gjøre på turer. Siden er fordi som er nysgjerrig på hva en ser omkring seg