Her vil jeg prøve å komme med forklaring på navnene til enkelte fjell. Noen av disse går ofte igjen og mange navn kan ha samme betydning. Informaskjon for de mest nysgjerrige.