BLÅFJELLNIBBA og KVITEGGA fra Strandadalen(Herdalen)

BLÅFJELLNIBBA 1478 m.o.h. 

KVITEGGA 1489 m.o.h.

 

Turen passer for mer fjellvante og turvante større barn pga. noe krevende tur gjennom bratt parti uten sti og områder med mye steinblokker. Siste egga (ryggen) opp til Blåfjellnibba krever litt klyving (lite) men kan føles utsatt for noen. Opp på fjellet er det bare steinur og en del snøflekker på vei til Kvitegga. Ca 3 timer opp til Blåfjellnibbas topp og 1 - 1 1/2 time videre til Kvitegga om topp på 1451 m.o.h som ligger imellom.

 

Når du kommer fra Stranda kjører du helt til du kommer til den første lange tunnel (Ljønibbetunnelen) som fører til Hellesylt.Herdalen. Like før er det en parkering bak fonnvernet for å turen på den Trondhjemske postvei. Du starter på denne veien, men før denne gjør en sving mot syd tar du av til høyre. Det er vanskelig å finne starten på stien, men går du skrått oppover mot granskogfeltet, vil du finne stien som går videre oppover. Det kan finnes flere stier (dyretråkk) men det er ofte ikke vanskelig å se hvilke valg du skal ta. Etterhvert kommer du opp på en rygg opp langs Stølsdalen ett godt stykke unna elva som renner ned dalen.

Stien fører opp til over tregrensen. Det tar ca 30 -45 minutter. Deretter er det vanskelig å finne noe klart markert sti. Rett foran deg ligger Blåfjellnibba. Du må her skrå mot nord (høyre) og prøve å vinne en del høyde frem til nordsiden av fjellet. Det er noe bratt lyngterreng. Kan være glatt hvsi mye regn siste tiden. På nordsiden av Blåfjellnibba er det steinur so  kan være noe krevende å gå i. Du vil ha fin utsikt mot breen som ligger under fjellet. 

Ryggen (egga) som fører opp mot toppen kommer du til ved å passere hele nordsiden av fjellet. Den gir seg selv. Litt klyving kan kreves (ikke behov for klatreutstyr), men ikke av det vanskeligste. Når du kommer opp til fjellplatået finner du toppen ved å gå mot sydøst. Det kan sees fra lang avstand.

På toppen av Blåfjellnibba vil du mot sydøst se en topp uten navn 1451 m.o.h. som kan passeres på vei mot Kvitegga som ligger i sydlig retning. Her er det mest ur med litt vegetasjon (mose/lav). 

Du vil få en fantastisk utsikt mot Synnylvsfjorden og inngangen til Geirangerfjorden. I motsatt retning i nordvest kan en se fjellene omkring Norangsdalen og Habostaddalen.De høyste toppene i Sunnmørsalpene.

© KARTVERKET .P for parkering påført av meg . Signalrøde prikker som angir viktige deler av turen. Kvitegga ligger utenfor nedre venstre billedkant.

Stien opp fra Stølsdalen sett ovenfra. Stølselva sees i venstre billedkant

Blåfjellnibba stikker opp og over tregrensa må en skrå oppover til baksiden (nordsiden av Blåfjellnibba). Litt tungt å gå, men lav vegetasjon.

Vakkert på nordsida av Blåfjellnibba. Oppgangen langs egga ligger utenfor høyre billedkant

Egga opp til topp platået til Blåfjellnibba. Litt klyving var nødvendig, men ikke krevende

Utsikt på vei opp til Blåfjellnibba mot Brevatnet nord for fjellet. Ryggen midt i bildet er Svartetindane og til høyre ser en litt av Emdalstindane

Toppen på Blåfjellnibba midt i bildet. Fint "flatt" fjellplatå siste delen mot toppen

Toppvarden på Blåfjellnibba. Til høyre er topp uten navn 1451 m.o.h. Midt ned på bildet ser en starten på Geirangerfjorden. En føler seg aldri alene i fjellet - her kan en se minst 2 kondensstriper fra fly.

På avstand kunne det se ut som om noen satt ved toppen

På vei mot Kvitegga var det en del snøflekker (breer) som det var greit å gå på. Kvitegga i bakgrunnen til venstre

Kanskje er det denne snøskavlen ved toppen av Kvitegga som er årsak til navnet. Ned til venstre ser en Synnylvsfjorden

Utsikt fra Kvitegga ned mot starten på Geirangerfjorden

Fra Kvitegga ser en nordover tilbake topp 1451 m.o.h. og Blåfjellnibba

Panoramautsikt fra Kvitegga

På veien tilbake gikk jeg nedenfor topp 1451 m.o.h. og fant litt vegetasjon i ellers ett fjell bare av stein

En del ur som må passeres - her på vei ned på nordsiden av Blåfjellnibba