STOREVATNET via Brunstadsetra fra Velledalen i Sykkylven

Storevatnet ligger på 847 m.o.h. 

Turen tar 30 - 45 minutt til Brunstadsetra og videre derfra 1 - 2 timer opp til Storevatnet, dvs totalt 4 til 5 timer.

Turen passer for alle, men stigningen opp fra Brunstadsetra kan for noen føles bratt, men ikke utsatt. Tur på traktorvei til setra og godt merket sti gjennom skog til en kommer over skogsgrensa og stien flater ut.

Kjør innover Velledalen på riksvegen til en kommer til skilt til Brunstad på høyre side. Kjør ned bakken og ta en skarp sving 180 grader til venstre og rund rundt en bygning som har en dagligvarebutikk. Dette området er starten for KONRADLØPET (til minne om en avdødd løpeglad eldre mann fra bygda, som tok med joggeinteressen fra Amerika tilbake til Norge). Fortsetter veien videre ca 700 meter til en ser ett skilt for Bøvegen, som en kjører opp. Tilslutt kommer en til en bro med ett kraftverk ,Brunstad Kraft, hvor en kan parkere. Du må gå tilbake ca 100 meter for å finne grinda som du går igjennom for å kome på traktorvegen til Brunstadsetra. Når du kommer til Brunstadsetra går du forbi grinda og like ved ser en til venstre skiltet til Brunstadkollen. Der starter stien du må følge helt til målet (Storevatnet)

© KARTVERKET   P er anført av meg for parkeringsområde . Røde prikker der det er viktig å gjøre veivalg

© KARTVERKET P er anført av meg for parkeringsområde . Røde prikker der det er viktig å gjøre veivalg

Vakker skog med mosebunn på veien opp mot Brunstadsetra

Vakker skog med mosebunn på veien opp mot Brunstadsetra

Bjørketre som gir grobunn for annen vegetasjon . På veien til Brunstadsetra

Bjørketre som gir grobunn for annen vegetasjon . På veien til Brunstadsetra

Brunstadsetra hvor stien går opp til høyre på andre siden av bommen

Brunstadsetra hvor stien går opp til høyre på andre siden av bommen

Veien opp mot Storevatnet med en tydelig sti noe ovenfor elva. I bakgrunn sees Ystevasshornet

Veien opp mot Storevatnet med en tydelig sti noe ovenfor elva. I bakgrunn sees Ystevasshornet

Storevatnet sett fra fjellsida til Nordre Dalamannshorn. Der er 2 hytter som ligger på moreneryggen som skiller Storevatnet fra et lite vann som ligger foran. I bakgrunn Ystevasshornet. Ystevasshornet kan bestiges ved å gå opp en noe bratt rås litt utfor bildekanten til høyre. Mer vanlig er det å gå Ystevasshornet fra  andre siden fra Hevsdalen og Svartevatnet både på som fottur og skitur på vinteren

Storevatnet sett fra fjellsida til Nordre Dalamannshorn. Der er 2 hytter som ligger på moreneryggen som skiller Storevatnet fra et lite vann som ligger foran. I bakgrunn Ystevasshornet. Ystevasshornet kan bestiges ved å gå opp en noe bratt rås litt utfor bildekanten til høyre. Mer vanlig er det å gå Ystevasshornet fra andre siden fra Hevsdalen og Svartevatnet både på som fottur og skitur på vinteren

Utsikt på veien ned. Velledalen med Dravløsnykjen og Dravløsegga til høyre. Til venstre ser en  Store og Lille Kløvheitind og Skjortehornet, videre Skarabben og Blåbretind og omtrent midt i bildet de 3 toppene i Trollkyrkja. Ytterst sees Skophornet

Utsikt på veien ned. Velledalen med Dravløsnykjen og Dravløsegga til høyre. Til venstre ser en Store og Lille Kløvheitind og Skjortehornet, videre Skarabben og Blåbretind og omtrent midt i bildet de 3 toppene i Trollkyrkja. Ytterst sees Skophornet

Nyeste kommentarer

Del denne siden