SKUMMING

Skumming i bekker forekommer ofte om våren. Tidligere var forklaringen av trollene vasket sine barn om våren og skummet kom fra denne aktiviteten.

Mer moderne forklaring er skum dannes når såkalte «overflateaktive» stoffer kommer i vann som er i bevegelse. Dette er såkalte organiske (fettlignende) stoffer som har «vanntiltrekkende ende» (hydrofil) som tiltrekker seg vannmolekyler (molekyl er kjemiske enheter) og en «vannfrastøtende ende» (hydrofob) som frastøter vannmolekylene. Dette reduserer overflatespenningen i vann. Overflatespenningen er det som holder vannmolekylene sammen og gjør at visse insekter kan løpe på vannoverflaten. Når overflatespenningen reduseres og det samtidig er bevegelse på vannet kan det dannes skum ved at luft kommer til. Fenomenet er vanligst om våren og skyldes at det avgis organiske stoffer når pollen spres med luften. I enkelte vann (på den siden strømmen går) og ellers i året kan det sees der det foregår forråtnelse av plantedeler (blad) mm. som f.eks i myrvann.

Brunfargen som er i skummet , kommer når dette blir liggende en stund. Dette er ikke forurensing, men ett naturlig fenomen

Nyeste kommentarer

Del denne siden