TROLLKYRKJA eller TROLLKIRKA i FRÆNA

Kalksteinsgrotter med underjordiske fosser og bekker. Ca 1 - 1 1/2 time gange. 

Om våren kan vannføringen pga snøsmelting bli så stor at det er vanskelig eller umulig å komme inn i grottene

Nyeste kommentarer

Del denne siden