STOKKFONNTINDEN fra Riksheimdalen i Sykkylven

STOKKFONNTINDEN 1205 m.o.h. 

Stokkfonntinden ligger mellom Tungremstind i sør og Sunnavindsnipa i nord-nordvest. På kartet til Kartverket er tinden ikke anført. Oppgang til toppen fra Riksheim(Riksem)dalen.

Turen er ikke spesielt krevende selv om det noen steder er noe bratt på veien og kan passe for de fleste. Toppen kan for noen oppleves luftig

Tur opp tok 3 timer i rolig tempo og det halve tiden gikk på grusvegen opp Riksheimdalen. Turen ned igjen gikk rundt Storevatnet og tok noe lengre tid. Det var lav vannstand og mulig å gå det meste langs sørsiden av vannet (tørr sommer), men slik vil det nok ikke alltid være. Det kan da være mer aktuelt å gå tilbake samme vei en kom opp.

Kjører en fra Sykkylven, tar en over broen ved Ikornes og kjører ca 6 km innover langs Sykkylvsfjorden til en kommer til veien som går opp mot starten til Riksheimdalen. Veien tar av til høyre ved et stabbur. Det er mulig å kjøre opp noen 100 meter til en kommer til en bom. Her er bare noen få plasser for parkering. Fra bommen følger en veien oppover og videre innover Riksheimdalen til den slutter nesten oppe ved demningen ved Storevatnet. Det kan ta ca 1 1/2 time. Ved demningen går en innover langs vannet på nordsiden. Etterhvert er det vanskelig å gå nært til vannet og en må skrå ganske mye i retning toppen på Stokkfonntind. Elven som renner ned i vannet går i en dyp kløft som er vanskelig å komme over, derfor må en skrå godt opp i høyden. Når en er i dalen mellom Synnavindsnipa  og Stokkfonntind er det bare å sikte seg opp mot ryggen til toppen etter eller annet sted og ta siste delen mot toppen på ryggen med utsikt mot Hjørundfjorden.

Turen ned igjen tok vi ned fjellryggen mot Stokkfonnskaret som går ned mot Storevatnet. Det er et bratt skar med ur og delvis vegetasjon. I bunnen ligger en bre, hvor første del er bratt og kanskje bør unngå hvis den er fast uten tak (eller bruk av brodder). Det gikk greit sommeren 2018 å gå langs sørsiden av Storevatnet og helt rundt fordi det var svært lav vannstand. Kun ett par steder måtte en klyve litt opp for å passere. Ved  normal vannstand må en gå høyere opp over vannet. Da kan løsninge være å ta samme vei tilbake fra Stokkfonntind som en gikk opp.

©KARTVERKET. P viser område for parkering

©KARTVERKET. P viser område for parkering

©KARTVERKET.  Jeg har anført omtrentlig veivalg fra en går av stien ved Storevatnet

©KARTVERKET. Jeg har anført omtrentlig veivalg fra en går av stien ved Storevatnet

Ved Storevatnet. Stokkfonntind sees litt til høyre for midten  med Synnavindsnipa på høyre side og Tungremstindane på venstre side. Veien mot fjellet går langsvannet på høyre side.

Ved Storevatnet. Stokkfonntind sees litt til høyre for midten med Synnavindsnipa på høyre side og Tungremstindane på venstre side. Veien mot fjellet går langsvannet på høyre side.

Toppen av Stokkfonntind sees litt mot høyre. Her ser en lia som en må skrå oppover for å komme frem. Deretter må en gå mot ryggen mot toppen omtrent midt på bildet

Toppen av Stokkfonntind sees litt mot høyre. Her ser en lia som en må skrå oppover for å komme frem. Deretter må en gå mot ryggen mot toppen omtrent midt på bildet

Her ser en dalen mellom Stokkfonntinden og Synnavindsnipa

Her ser en dalen mellom Stokkfonntinden og Synnavindsnipa

Toppen på Stokkfonntinden sett fra sør

Toppen på Stokkfonntinden sett fra sør

Utsikt mot vest med Ytre standal litt til høyre og Langenestinden fremst midt i bildet.

Utsikt mot vest med Ytre standal litt til høyre og Langenestinden fremst midt i bildet.

Utsikt mot nordvest mot Ålesund. Den hvite prikken midt i bildet var ett turistskip som lå til havn i Ålesund

Utsikt mot nordvest mot Ålesund. Den hvite prikken midt i bildet var ett turistskip som lå til havn i Ålesund

Utsikt mot sør med Tungremstindane til venstre. Dalegubben og Sylvkalven litt til høyre for midten

Utsikt mot sør med Tungremstindane til venstre. Dalegubben og Sylvkalven litt til høyre for midten

Utsikt mot nordøst med Storevatnet. Keipen er fjellet til venstre.  Fra midten mot høyre har en Ljøsadalstinden (Bakom den kan en se Trollkyrkja), Blåbretind og Skarrabben

Utsikt mot nordøst med Storevatnet. Keipen er fjellet til venstre. Fra midten mot høyre har en Ljøsadalstinden (Bakom den kan en se Trollkyrkja), Blåbretind og Skarrabben

Panoramautsikt fra toppen på Stokkfonntinden

Ura i Stokkfonnskaret. Var bratt en del steder

Ura i Stokkfonnskaret. Var bratt en del steder

Veien ned Stokkfonnskaret som gikk ett godt stykke over venstre side av breen

Veien ned Stokkfonnskaret som gikk ett godt stykke over venstre side av breen

Her får en nok mer inntrykk av at breen var ganske bratt og at det kunne være greiere i det bratteste partiet å gå i ura.

Her får en nok mer inntrykk av at breen var ganske bratt og at det kunne være greiere i det bratteste partiet å gå i ura.

Nede ved Storevatnet helt i vestre ende.

Nede ved Storevatnet helt i vestre ende.

Her kan en se hvor lav vannstanden var. Stokkfonntinden midt i bildet

Her kan en se hvor lav vannstanden var. Stokkfonntinden midt i bildet

Langs sørsiden av vannet var det en svaberg som ved høy vannstand er vanskelig å passere

Langs sørsiden av vannet var det en svaberg som ved høy vannstand er vanskelig å passere

Storevatnet med lav vannstand

Storevatnet med lav vannstand

Nyeste kommentarer

Del denne siden