EKLOGITT

EKLOGITT er en såkalt metamorf (omdannet) bergart som vesentlg består av 2 mineraler; mørk rød granat (pyrop-almandin) og dypgrønn pyroksen (omfacitt).

Eklogitt navnet er avledet fra gresk og betyr «særlig utvalgt». Den finnes mye av ved Vestlandskysten og Møre og Romsdal. Er valgt som fylkesstein for Sogn og Fjordane.

Omdannelsen (metamorfosis) som har ført eklogitt har oppstått (krystalldannelse) er ved svært høyt trykk og høye temperaturer langt ned i jordskorpen 30 – 80 km dyp pga «kollisjon» mellom landområder (kontinenter) for mange millioner år siden. Eklogitt har derfor høy massetetthet (tung). Det finnes rester av diamant og kvarts i eklogitt som kan indikere at fjellområdene på Vestlandet har vært minst like høye som fjellene i Himalaya. Dannelse av bergarten i dypet av høye fjellkjeder.

Eklogitt kan ved sliping bli en fin smykkestein, men du blir neppe rik om du tar med deg mye av steinen. Enkelte steder er det ikke lov å ta med seg steinen.

Eklogitt rik på granat (rød)

Eklogitt rik på granat (rød)

En mindre stein, men ofte ser en store mengder av dette i fjellet. Denne er fra Nerlandsøy

En mindre stein, men ofte ser en store mengder av dette i fjellet. Denne er fra Nerlandsøy

En variant av eklogitt

En variant av eklogitt

Nyeste kommentarer

Del denne siden