BRUNSTADDALEN fra Velledalen mot Habostaddalen

Tur i Brunstaddalen fra 110 m.o.h. til høyeste punkt i dalen på 850 m.o.h. hvor en ser ned til Habostaddalen. Turlengde ca 8 km og 5-6 timers tur retur i rolig tempo.

 

Turen passer for alle, også små barn, men de må ha hjelp der stien er mest kupert  (bæres)og unngå siste 3 km med grov ur.

 

Kjør fra Sykkylven innover dalen til Velledalen. Kjører til du på høyre hånd ser ett skilt til Brunstad som tar i skarp sving tilbake fra hovedveien. Ned bakken og en skarp sving venstre nesten 180 grader. Runder rundt bygning med butikk. Derfra ca 600 - 700 meter til de tar av på Bøvegen opptil Brunstad kraft(stasjon).  Grinda for start til Brunstadsetra er litt tilbake igjen over elva fra kraftverket.

Tratorveg opptil Brunstadsætra som tar 30 -45 minutt. (selvsagt mye kortere tid for den som tar det raskt. Fin tur gjennom skog. Ved Brunstadsætra fortsetter en rett frem (passerer bl.a. skilt som viser vei til Vellesætra). Stien er merket av Turistforeningen. Fortsetter innover sti i granskog, senere mer åpen skog med tildels kupert sti med mye steiner og noen bekker.

2,5 til 3 km inni dalen kommer en finere område å gå siden dette er beitemark.

Etterhvert blir det er stigning, trangere dal og mer krevende ur med tildels store steiner. Dette er mer krevende å gå i og passer for mer fjellvante. Her er det enkelte steder ikke mulig å følge noe sti, men merkingen finner en fort igjen pga dalen er trang. Etterhvert så vider den seg ut med mer vegetasjon og mindre ur opp mot høyeste punkt i dalen. Her ser en rett mot Leirvasshornet og øvrige fjell (Smørskredtindane) på andre siden av Habostaddalen.

 

Om en ønsker (og har alliert seg med andre for å bli kjørt) det kan en gå ned til Habostaddalen og tilbake til Liasetra (dette er ofte utgangspunktet for tur til Patchellhytta og Slogen) eller en kan velge ett alternativ (for å få forandring) med å gå opp skaret til Saurdalen (dalen mellom Saurdalsnipa og Bolten) . Her er det også merket sti, men den er lite tydelig videre ned til Åndalen. Fra Åndalen er en godt markert sti til Liasetra.

©KARTVERKET . P er satt for ca. område for parkering

©KARTVERKET . Hele dalen hvor fjellene omkring er benevnt

På vei til Brunstadsætra en fin høstdag med Sykkylvsfjella i ettermiddagssol

Brunstadsætra. Porten åpen fordi husdyra som går er tatt ned for høsten.

Elva eller bekken som renner ned ved Brunstadsætra

Etter Brunstadsætra går en igjennom en ksog ett kort stykke med en ganske steinete sti

Som en ser er stien ganske kurt pga stein i stien og en del bekker

Nordre dalaemannshorn og bakom dette Dalamannshornet (Sætretindane) på østside av dalen

Brunstadhornet på vestsida av dalen

Stien videre innover dalen i mer kulturlandskap. Fjelltoppen til venstre har ikke noe navn, men rett bak ligger Saurdalsnibba

Her er det riktig greit å gå med fin sti. Helt i bakgrunn ser en Leirvasshornet. Saurdalsnipa til venstre. Deler av Skartinden til høyre.

Tilbakeblikk ned Brunstaddalen med Dravlausnykjen eller Dravlausegga midt i bakgrunn

Ett lite vann før dalen blir trang og med en krevende ur å gå i

Slik ser ura ut på det mest krevende

Siste veien mot høyeste punkt i dalen. I bakgrunn Leirvasshornet og til venstre fjellet Bolten

Her ser en skiltet som viser vei opp skaret til Saurdalen og så går turen videre ned Åndalen til Liasætra.

Tilbakeblikk ned Brunstaddalen med Skartinden og Brunstadhornet

Saurdalsnibba til høyre (på østsiden av dalen)

Høyeste punktet i Brunstaddalen med utsikt mot Habostaddalen og Leirvasshornet

Panorama fra enden av Brunstaddalen. Her snur jeg mot venstre med start ved ryggen opp mot Skartind på vestside av dalen. Habostaddalen. Deretter Store Smørskredtind, Nordre Smørskredtind og Leirvasshornet på andre side av Habostaddalen. Bolten og Saurdalsnibba på østside av Brunstaddalen

Utsikt mot Habostaddalen og ett sted til høyre i dalen ligger Patchellhytta. I bakgrunn Nordre Smørskredtind og Store Smørskredtind