HAMMARSETTINDEN fra Skålholta og fra Sykkylven

HAMMARSETTINDEN 1120 m.o.h.via GIMSDALTINDEN 1007 m.o.h.

 

Turen er krevende i bratt terreng. Tur til Gimsdalstinden er også bratt og luftig, men kan være mulig å gjennomføre selv for den som ikke er svært godt fjellvant. Det er bare å snu om en synes det blir luftig. Stien er lett å følge til Gimsdalstinden.

 

Turen til Gimsdalstinden tok ca 2 timer og videre til Hammarsettinden ca 1 time til. Det er overkommelig fart. Det lite plass for å stoppe opp på vei til Hammarsettinden fra skaret mellom Gimsdalstinden og Hammarsettinden

 

Kjør fra Sykkylven sentrum og ta av opp til Circle K bensinstasjonen. Kjører forbi og tar av igjen før ett verksetd og bensinstasjon på venstre hånd. Etter ca 1 km kommer en til en bomstasjon hvor en må betale. Deretter er det bare å kjøre veien innover (ikke ta opp noe sidevei til høyre) til en kommer til parkeringsplass og veien videre (hvis en skal til Straumshornet) . Parker her og gå gjennom grinda og over broa. Følg traktorveien opp og rundt til en kommer til sti som fører videre mot Gimsdaltinden på nordøstsiden (ikke gå for langt inn, der er sti videre innover Gimsdalen) og etterhvert opp langs egga  på Gimsdalstinden. 

Ved varden på Gimsdalstinden går veien til Skaret mellom Gimsdalstinden og Hammarsettinden ned på høyre side (På vestsida av egga) Starten er markert med en liten varde. Dette er den enkleste veien. 

Fra skaret går det nokså markert sti og det er god merking for veien til Hammarsettinden på vestsida av fjellet. Ganske tidlig må en passere en liten hammer  som henger litt ut og det føltes noe krevende. Det var ikke her de kjente boltene som er satt opp er festet. I det området gikk det greit å gå, både over og under, helst under. Tilbake la jeg ikke en gang merke til boltene (det var andre som heller ikke hadde sett dem). Det er bratt og det er fordel at det er tørt siste renna opp mot toppen. Her kunne det være vanskelig å finne helt stien. I slike områder nytter jeg krittmerking, slik at jeg finner veien tilbake. Merkingen forsvinner fort og plager ingen. (bedre det enn å sett opp mange små varder).

Det har skjedd ulykke i fjellet og det har nok gjort at mange nok ikke våger seg på turen. Er du fjellvant og tåler å se høyder er turen absolutt å anbefale. Det bør være tørt.

©KARTVERKET. P anmerket for parkering.

©KARTVERKET. Veien fra traktorveien er merket med rødt. Her er imidlertid ganske tydelig sti helt opp til Gimsdalstinden

Hammarsettinden midt på bildet sett fra Magerholm. Til venstre Langfjella. Foran skyggen på Hammarsetttinden ligger Gimsdalstinden og i andre enden av Hammarsettinden ligger Urfjellet. Baktil på høyre side ligger Ystevasshornet og Holetindane

På Gimsdalstinden med Sykkylven i bakgrunnen. I det fjerne Ålesund

Varden på Gimsdalstinden med utsikt mot sør og Hammarsettinden

Fortsatt på Gimsdalstind ett kort stykke forbi varden vil en se veien over til skaret ved Hammarsetttinden ned til høyre markert med en liten varde.

Utsikt fra sørenden av Gimsdalstinden mot Hammarsettinden. Noen kan synes det er krevende å gå ut på her da en må balansere på en steinblokk over en kløft av steinblokker som er noen meter dyp. Kløften er retangulær.

Her opplevde jeg det var noe krevende å passere. Relativt tidlig på veien. I nedre kant ser en stien med ca en 10 - 15 cm bred kant å gå på

Her er renna opp mot toppen på Hammarsettiden. Flere i fjellet denne dagen.

Lengre opp i renna. Veien går rundt hammeren mot høyre.

Bratt ned fra toppen med litt klyving, men gode grep i fjellet

På steinen kan en se min diskree krittmerking for å finne samme vei tilbake. Spesielt når jeg går i bratt terreng hvor veien videre kan være vanskelig å se har dette vært ett godt hjelpemiddel.

På vei opp med Langenesvatnet i bakgrunn med Dravlausegga. Her ser en alle de kjente fjell og til venstre ser det ut til at Slogen stikker opp, men jeg kan ta feil. Høyest til høyre for meg er Råna tenker jeg.

Toppvarden på Hammarsettinden. Utsikt mot nordvest. Skophornet til venstre

Toppvarden på Hammarsettinden . Gimsdalstinden sees ned til høyre. Sykkylven og Ålesund i bakgrunn.

På toppen av Hammarsettinden med utsikt mot sør. Det er klatring som må til for å komme seg videre.

Utsikt mot øst og Gimsdalen med Langfjella (hele den lange ryggen). Aurdalsnibba og Ausekaret ligger bak der igjen.

På vei tilbake på smal sti, men i nedre del av Hammarsettind lett å se. Enkelte varder er satt opp.

Her akn en se stien en kom fra og som er veien tilbake til Gimsdalstinden på vestre side av fjellet fra skaret mellom Gimsdalstind og Hammarsettinden